Barbeint Konsult - data, elektronikk, teknisk engelsk


Curriculum vitæ

home
contacts
curr. vitæ

Arbeid

2007-present:
daglig leder ved Macaos Software AS
utvikling av datasystemer for salg og produksjon av mønsterkort
2002-2007:
utviklingsingeniør ved Elprint AS
Norges siste mønsterkortfabrikk
1998-present:
Barbeint Konsult
1993-1999:
avdelingsingeniør ved forskningsgruppen Industriell instrumentering, Fysisk institutt, Universitetet i Bergen
blant de større prosjekter var utvikling av en dual-mode tomograf for avbildning av multifase (olje/gass/vann) strømning
1990-1992:
sommeren 1990 flyttet jeg til Norge. I disse årene var jeg hjemmeværende far, mens jeg samtidig studerte norsk og hadde fortsatt ansvar for teknisk drift av Nordlysstasjonen i Adventdalen på Svalbard
1985-1990:
project engineer ved Geophysical Institute, University of Alaska Fairbanks
primært tilknyttet romfysikk og nordlysforskning; drift av feltstasjoner i Alaska, i Canada, på Grønland og på Svalbard; innsamling av data i forbindelse med rakettoppskytninger og andre eksperimenter; utvikling av datainnsamlingssystemer og fotometriske instrumenter
1981-1985:
engineer ved Geophysical Institute, University of Alaska Fairbanks
primæransvar for drift av instituttets feltstasjon ved McMurdo-stasjonen på Antarktis; inkludert to overvintringer

Utdanning

1977-1981:
B.S. Electrical Engineering
Oregon State University
Corvallis, Oregon, USA
1983-1986:
tilleggsfag i elec.engr. og romfysikk
University of Alaska Fairbanks
Fairbanks, Alaska, USA
1992:
delfag i norsk for utenlandske studenter
Universitetet i Bergen

Medlemskap

IEEE - Institue of Electrical and Electronics Engineers

Work experience

2007-present:
Managing Director at Macaos Software AS
Development of systems for PCB sales and manufacture
2002-2007:
Development Engineer at Elprint AS
A highly automated quick turn PCB factory
1998-present:
Barbeint Konsult
1993-1999:
Project Engineer for the Industrial Instrumentation research group at the Dept. of Physics, University of Bergen
One of the main projects during my time there was the development of a dual-mode tomograph for imaging multi-phase (oil/gas/water) flow
1990-1992:
In the summer of 1990 I moved to Norway. During these years I was a house-husband while also learning the Norwegian language. During this period I also had responsibility for technical operations at the Auroral Station in Adventdalen, Svalbard
1985-1990:
Project Engineer at Geophysical Institute, University of Alaska Fairbanks
mainly attached to space physics and northern lights research; operation of field stations in Alaska, Canada, Greenland and on Svalbard; data acquisition during rocket-borne and other experiments; development of data acquisition systems and photometric instruments
1981-1985:
Engineer at Geophysical Institute, University of Alaska Fairbanks
primary responsibility for operation of the institute's field station at McMurdo Station, Antarctica; including two winter-overs on site

Education

1977-1981:
B.S. Electrical Engineering
Oregon State University
Corvallis, Oregon, USA
1983-1986:
post-bacc studies in elec. engr. and space physics
University of Alaska Fairbanks
Fairbanks, Alaska, USA
1992:
one full-time semester in Norwegian for foreign students
Universitetet i Bergen
Bergen, Norway

Memberships

IEEE - Institue of Electrical and Electronics Engineers